Czy wiesz, że...

PrywatnośćAdministrator Panelu gwarantuje pełną poufność danych osobowych oraz danych zbieranych w trakcie wypełniania ankiet, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego.

Żadne dane z wypełnionych ankiet nie są przekazywane klientom zamawiającym badanie w formie, która umożliwiałaby identyfikację konkretnego Uczestnika panelu.

Każdy Uczestnik panelu ma możliwość wycofania się z udziału w panelu w dowolnym momencie, bez podawania powodu takiej decyzji.


Copyright © panelopinii.pl