Czy wiesz, że...

Najczęstsze pytania

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie przysługuje za każdą wypełnioną ankietę. Jest ustalane w zależności od długości i trudności wypełnienia danej ankiety.

W celu odbioru wynagrodzenia należy założyć bezpłatne konto w systemie PayPal: www.paypal.com. PayPal to system dokonywania bezpiecznych transakcji przez internet, korzysta z niego wiele sklepów internetowych.

Wynagrodzenie można pobrać po uzbieraniu kwoty 40 złotych; aktualny stan swojego konta sprawdzamy w Profilu.

W jaki sposób przechowywane są dane?

Dane są przechowywane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z wymogami prawa europejskiego i polskiego. Dotyczy to zarówno danych profilowych, jak i danych z wypełnianych ankiet.

Klienci zamawiający badania nigdy nie otrzymują danych umożliwiających Państwa identyfikację, takich jak adres email, telefon czy dane adresowe.

Jak zaktualizować swoje dane?

Swoje dane można aktualizować w profilu użytkownika. Czasami możecie też Państwo być poproszeni o dodatkową, dobrowolną weryfikację lub potwierdzenie swoich danych.

Czy muszę wypełniać każdą ankietę?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Wypełnianie ankiet jest całkowicie dobrowolne.

Jak zrezygnować z udziału w panelu?

Uczestnik panelu może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto. W tym celu po zalogowaniu do swojego profilu wybiera kolejno opcje: Twój profil / Aktualizuj profil / Usuń konto.
Przed usunięciem konta należy wypłacić zebrane na koncie punkty , gdyż po usunięciu konta wszelkie przypisane do niego informacje zostają w trwały sposób usunięte.


Copyright © panelopinii.pl